İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası

Ana iş kolu olan Laboratuvar Test Makinaları sektöründe 3A Laboratuvar Test Cihazları  tüm çalışanları ve yönetimi, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine daha güvenli ve sağlıklı iş ortamı yaratmak, yaralanmalar ve sağlık bozulmalarını önlemek; “0 iş kazası“ idealine ulaşmak ve üretim yaparken yaşadığımız çevreyi korumak ve kirlenmeyi önlemek ve iyileştirmek için;

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma ile ilgili uygunluk yükümlülüklerine uyan
Faaliyetleri sonucunda oluşan olası tüm riskleri belirleyen ve bu riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmek üzere çalışma başlatan;
Ortaya çıkan atıklarını en aza indirmeye çalışan, önlenmesi mümkün olamayan atıklarını doğaya zarar vermeyecek bir şekilde yok edilmesini sağlayan
Doğal kaynak tüketimini kabul edilebilir seviyeye indirmeyi;
Kurduğu sistemi ve faaliyetleri sürekli denetleyen ve ilgili tarafların denetlemesine açık tutan;
Sürekli iyileştirme prensiplerine dayalı ;bir yönetim sistemini benimser ve gerçekleştireceğini taahhüt eder.