Kalite Politikamız

3A LABORATUVAR TEST MAKİNALARI’nın kalite politikası “müşteri tatmini” ne dayanır. Şirketin amacı, sipariş mektubunda belirtilen ilgili standartlara, teknik şartlara, özel ve uygulanabilir müşteri şartlarına uygun ürünler sunmaktır. Müşteri memnuniyetinin kalıcı olması için, müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığı ve müşterinin değişen beklentileri ölçülüp değerlendirilerek tüm çalışanlara duyurulur, gerektiğinde ürün geliştirme ve belgelendirme çalışmaları yapılır, kullanıcıyı bilinçlendirmek için eğitici kurslar düzenlenir, sunulan ürünle ilgili en ufak memnuniyetsizlik ciddiye alınarak düzeltici faaliyette bulunulur.

3A LABORATUVAR TEST MAKİNALARI‘nda “çalışanların mutluluğu” müşteri tatminine ulaşmada en önemli koşuldur. Kararlar, ilgili çalışanların görüşleri alınarak ve “katılımcılık” esasına göre oluşturulur. Bireylerin yeterli bilgi ve beceriyle donatılarak işleriyle ilgili yetki ve sorumluluk üstlenmeleri sağlanır. Herkesin işini benimsediği, yaptığı işten mutlu olduğu bir ortam hedeflenir. Sorumluluk bireysel olmakla birlikte, ekip çalışmaları teşvik edilir, ekip başarısı bireysel başarının önünde tutulur.

Şirketin iç piyasada liderliğini koruması ve dış pazarlarda rekabet gücünü artırması için her karar ve faaliyette “maliyet bilinci” ile hareket edilerek tasarruf sağlanmasına önem verilir.

Tüm bu ilkelerin doğrultusunda, 3A LABORATUVAR TEST MAKİNALARI, bulunduğu konumdan daha da iyiye ulaşmak için “sürekli gelişme” çabası içinde olacaktır.